El medi ambient com assegurança de vida

EL MEDI AMBIENT COM ASSEGURANÇA DE VIDA

Definim Medi Ambient com tot aquell espai en el que es desarrolla la vida dels sers vius i de tot component natural. Es tracta doncs, d’un entorn que és modificat constantment degut a activitats inconscients per l’home i que condiciona directament a la societat. És de vital importància ser conscients que la supervivencia del planeta està en les nostres mans i tratacar al medi ambient com assegurança de vida.

L’impacte de la nostre petjada en el medi ambient és devastadora. Actualment, malgrat l’augment de serveis ambientals i del 86% de la població que diu preocupar-se pel canvi climàtic, els números no es tradueixen en pràctiques concretes liderades per l’explotació i la contaminació. El medi ambient ofereix tots els recursos naturals imprescindibles que necessita el ser humà; alimentació, vestimenta, llum, transport, construcció de cases,…

Per tant, tot el que el propi ull humà pot captar prové directa o indirectament del mateix, o bé desde un lloc proper o llunyà provinent de l’altre costat de l’Atlàntic. La responsabilitat tan de grans com petites ciutats és de garantitzar la cura dels inputs que les envolten per tal de una bona coexistència i per un ús racional.

Què podem fer?

Ha arribat el moment de passar a l’acció per protegir de manera eficient l’espai en el que es viu. Al llarg de les últimes dècades, el fort creixement de la població a nivell mundial i l’augment per tant de necessitats alimentàries ha provocat que el ser humà generès severs danys. No obstant, mai és tard per reverser l’irreversible i començar a modificar mentalitats i estils de vida. A continuació, algunes actuacions que tota persona podria tenir en compte:

Reciclar. El plàstic al contenidor groc, l’orgànic al marró, el paper i el cartró al blau i el vidre al verd. Cuidado, les piles, bateries, olis, medicaments, roba,… s’han de llençar en contenidors específics.

Evitar el plàstic a la hora de la compra.

Recuperar els fulls. Si s’ha escrit solament en una cara, aprofita l’altre. Els arbres son la pura essència de la naturalesa.

Tancar les llums que no s’utilitzen per tal de estalviar energia elèctrica.

Desconectar els aparells elèctric. Es pot arribar a gastar fins a un 33% d’energia.

Evitar el paper d’alumini per disminuir els residus.

Bon ús de l’aigua; tancar l’aixeta mentres es renten els plats o les dents.

Cuidar l’entorn natural (places, muntanyes, jardins, parcs públics,…)

Ús de productes naturals i no químics.

Un món conscient i renovable

Cada acció és fonamental per la continuació del sistema, la qualitat de vida dels membres presents i de les generacions futures. Es podria considerar el medi ambient com la major assegurança de vida on cada individu ha de col·laborar per vetllar per la armonia i l’equilibri de la naturalesa disminuint el impacte ambiental.

Desde Pallars Fusta volem seguir lluitant per un món conscient i renovable. Un món on els elements de fusta són reutilitzables i reciclables. D’acord amb grans grups conservacionistas, la fusta és preferible a altres materials. És a dir, construir en fusta permet reduir substancialment emissions de CO2, incrementar l’eficiència energètica i reduir l’ús de materials, el temps de construcció i la generació de residus.

En definitiva, cada cop més la construcció sostenible forma part de les noves tendències degut al canvi climàtic i les emissions de CO2, l’esgotament de les reserves de combustibles fòssils, principalment el petroli i per últim, la necessitat d’estalvi i una millor utilització dels recursos energètics.

La fusta té una excel·lent rigidesa i resistència. És resistent a molts productes químics que són altament corrosius a altres materials. Posseeix una gran capacitat per absorbir energia i per a resistir càrregues d’impacte, el que fa un bon material de construcció en zones sísmiques.

Contacti amb Pallars Fustes per fer realitat les construccions sotenibles dels teus somnis.

Per a més informació truqui al 872 029 065 o escrigui a comercial@pallarsfustes.com
Contacta

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us respondrem, més aviat.