Trataments en fusta: Avantatges, prevenció i manteniment de la fusta

Tractaments en fusta: Avantatges, prevenció i manteniment de la fusta

Existeixen diversos tractaments per a la fusta que aporten avantatges en la prevenció i el manteniment d’aquesta. És important considerar diversos factors desconeguts per gran part dels usuaris que poden ser decisius a l’hora de triar la fusta com a material de construcció per a uns certs projectes. El foc, el pudriment provocat per agents externs com a tèrmits i fongs, així com el manteniment de les estructures de fusta, especialment les exteriors, són alguns dels principals ítems a tenir en compte.

A Pallars Fustes, ja som tres generacions d’experiència en construccions i projectes amb fusta, ja hem contemplat aquesta sèrie de possibles problemes. Encara que molts usuaris puguin desconèixer aquestes solucions, la realitat és que aquests factors ja estan resolts en l’actualitat, la qual cosa fa de la fusta una opció segura i duradora per a tota mena de construccions.

Coneix els tractaments en fusta més actuals, els seus avantatges i avanços, la prevenció del desgast i els diferents tractaments per al manteniment de la fusta.

La fusta i el foc

Tratamientos para maderas y el fuego

Avantatges de la fusta vs el foc

Encara que pugui semblar contradictori, les construccions de fusta tenen alguns avantatges únics quan es tracta de resistir el foc. En comparació amb altres materials de construcció, com l’acer, que es doblega en arribar a certa temperatura, o el formigó, que pot arribar a explotar a causa de la dilatació del ferro del seu interior, la fusta té una major resistència al foc durant més temps, a causa del seu baix coeficient de conductivitat tèrmica i la seva capacitat per a carbonitzar-se en la superfície, la qual cosa protegeix l’interior del material. Aquesta capa protectora fa que no penetri el foc cap a dins de la biga i provoqui que la fusta es mantingui en peus per més temps en comparació a altres materials.

Prevenció d'incendis

Molts incendis domèstics són produïts a causa d’un mal disseny de les sortides de fum o xemeneies. Això es pot evitar amb un bon revestiment  ceràmic a través de la coberta de fusta, tubs dobles amb aïllant tèrmic i reompliments de ciment alleugerit. Gràcies a l’estudi previ de les estructures i a aquest revestiment, ens trobem que no hi ha cap possibilitat que el foc d’una xemeneia entri en contacte amb la nostra coberta de fusta.

A Pallars Fustes sobredimensionem les bigues de fusta amb la condició que aquestes resisteixin més temps exposats al foc. És cert que la fusta és un material que, amb flama viva, crema, però que una vegada sobredimensionat, calculat correctament i acompanyat d’un bon disseny, no té cap inconvenient a l’hora de la construcció. És a dir, aporta més avantatges i seguretat exposat al foc en comparació amb altres materials.

Agents de podriment en la fusta: paràsits, fongs, tèrmits...

Ejemplo de madera y agentes de pudrimiento

Existeixen tractaments i mesures de prevenció per la fusta

Encara que és cert que la fusta és vulnerable a l’atac dels agents de podriment, cal destacar que això es dona amb condicions específiques i puntuals. En l’actualitat existeixen diversos tractaments i mesures de prevenció que poden ser utilitzats per a protegir la fusta i estendre la seva vida útil. Aquests inclouen l’ús de fustes resistents al podriment, l’aplicació de conservants de la fusta i el control de la humitat en l’ambient on es troba la fusta.

Perquè apareix el podriment a la fusta?

Els agents de podriment apareixen en la fusta quan aquesta té un nivell d’humitat superior al 18%. Aquesta és una xifra elevada que únicament es pot aconseguir en llocs molt humits on la biga de fusta estigui totalment tapada i amb una ventilació incorrecta o inexistent. És per això, que li posem una especial atenció al disseny, ja que, aquest és fonamental perquè la fusta tingui una correcta ventilació, evitant així l’absorció d’humitat.

A Pallars Fustes treballem amb fustes que continguin un 12% d’humitat en la seva composició, tenint en compte que no és possible que cap element de podriment visqui en una fusta que contingui d’un 12% a un 18% d’humitat, evitem des de l’inici que es puguin produir desgastos d’aquest tipus en les nostres construccions.

També existeixen diversos tractaments químics específics que impregnen l’interior de la fusta, d’aquesta manera, els elements que podrien fer malbé la fusta, com els tèrmits o els fongs, no poden fer vida.

Manteniment de les estructures de fusta en exterior

Tratamientos de madera para exterior

A Pallars Fustes utilitzem...

A Pallars Fustes som experts en tot tipus de fusta, per això, coneixem les seves propietats i seleccionem la perfecta per a cada projecte tenint en compte l’ús final que se li donarà.

S’acostuma a creure que les estructures exteriors de fusta no són resistents i requereixen un manteniment constant, però això no és així. La clau està a seleccionar la fusta correcta i seguir les indicacions i cures que et donen els professionals, d’igual forma que es faria amb una construcció d’un altre material.

Per a construccions en exterior es recomana emprar tot el que serien fustes tropicals, ja que aquestes, tenen més durabilitat en exterior que uns altres tipus de fustes. Les fustes tropicals es poden arribar a enterrar en el sòl sense que tinguin un podriment notori, és a dir, ni la biga ni l’estructura de fusta es veuen afectats.

A Pallars Fustes fem una elecció acurada de les fustes utilitzades per a construccions exterior, destacant les fustes de proximitat com l’Avet Douglas, o d’altres com el bambú, l’IPE, o l’Iroc.

Treballem amb productes de nova generació

De totes maneres, tractem la fusta amb productes de manteniment de color de primera generació, on assegurem el perfecte estat i manteniment total dels materials a llarg termini, concretament de 4 a 6 anys, depenent de l’exposició al sol que sofreixi i també d’altres factors determinats pel lloc on es trobi la instal·lació.

Per tant, d’igual forma que una façana s’ha de pintar cada cert temps, la fusta igual, cada 4 o 6 anys, s’ha de repintar. A Pallars Fustes treballem amb productes i tractaments de nova generació, d’aquesta manera aconseguim mantenir el color i les propietats de la fusta en exterior durant un llarg temps.

Contacta

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us respondrem, més aviat.