Les cases de fusta també milloren la salut

Les cases de fusta també milloren la salut

Hi ha un vell refrany escandinau que diu: “Si el teu metge no pot ajudar-te, vés a viure a una casa de fusta”. Efectivament, aquest tipus d’habitatges aporten molts beneficis per a les persones, i també per al medi ambient.

Destaquem els més importants:

  • Aïllant natural: La fusta és un aïllant natural contra condicions climatològiques adverses i contra el soroll. Per això, davant sobtades pujades o baixades de temperatura, l’interior de l’habitatge es manté agradable i confortable tot l’any. D’altra banda, la fusta absorbeix el so, convertint cada espai en un ambient tranquil i silenciós.
  • Major eficiència energètica: El fet que la fusta actuï com un aïllant natural deriva en un important estalvi energètic, ja que es redueix el consum d’equips de climatització.
  • Major estalvi econòmic: També aporten el gran benefici de resultar molt més econòmiques que les construccions convencionals. Principalment, això es deu al fet que el temps de construcció és molt inferior.
  • Ajuden a millorar la salut: Gràcies al fet que estan construïdes a partir d’un material natural, l’ambient es manté sempre fresc i agradable. Si tu o algun membre de la teva família pateix algun problema de salut, viure en una casa de fusta pot ajudar molt en el procés de recuperació.
  • Beneficis pel medi ambient: En punts anteriors, hem comentat que les cases de fusta resulten molt eficients energèticament, però és que, a més, també redueixen l’impacte ambiental, ja que la fusta és un material de construcció sostenible i renovable.
  • Gran durabilitat: Se sol pensar que aquest tipus d’habitatges no alberguen una llarga vida útil. Tanmateix, la veritat és que resisteixen bé al desgast produït per la humitat, el vent o el sol. Tot això, permet que, amb el manteniment adequat, les cases de fusta siguin pràcticament eternes.
  • Major seguretat davant incendis: Són fins i tot més segures davant d’un incendi que un altre tipus d’edificacions. Al contrari d’alguns materials que són molt més inflamables i es consumeixen més ràpidament, la fusta és un material estable al foc i que es consumeix molt lentament quan l’ataquen les flames.
johny-goerend-tzsc32my3u0-unsplash

Les cases de fusta es construeixen en base a materials naturals orgànics que permeten una major tranquil·litat i millor qualitat de vida. Els habitatges de fusta també regulen la humitat ambiental de dins de l’habitatge i ajuden a prevenir aquestes malalties; com ara la possibilitat de contraure asma, sinusitis o infeccions pulmonars.

Elements constructius comuns en les cases tradicionals com el gas radó, el material del ciment pòrtland o el compost dels blocs de formigó causen problemes per la salut a causa dels residus que generen. A l’estat espanyol, el nivell de concentració del gas radó no es troba regulat a l’interior dels habitatges. Aquest element altament contaminant emana fàcilment de terra i passa a l’aire, on es desintegra i emet altres partícules radioactives. En respirar, les persones inhalem aquestes partícules que es dipositen en les cèl·lules que recobreixen les vies respiratòries i poden danyar l’ADN.

A Pallars Fustes coneixem al detall el nostre material, per això els nostres projectes no només estan al gust estètic que ens demana cada client, sinó que oferim els millors materials. En cas de tenir algun dubte o consulta, et pots posar en contacte amb nosaltres, som especialistes en arquitectura amb fusta.

annie-spratt-q2qhoxn5enk-unsplash
Per a més informació truqueu a l’872.029.065 o escrigui a comercial@pallarsfustes.com
Contacta

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us respondrem, més aviat.