Tipus de talls de fusta i la seva importància

Tipus de talls de fusta i la seva importància

En aquest article t’expliquem els tipus de talls de fusta. Ja que en funció de l’ús que li donarem és important saber quin tipus de tall ha de tenir la fusta. Ja que depenent el tipus de tall que se li apliqui, tindrem els diferents derivats de la fusta amb el que posteriorment podrem començar a construir (fusta serrada, microlaminada, laminada, taulers…) La forma com es talla la fusta ofereix diferents tipus de resistències i flexibilitat a aquesta.

És important abans de començar a fer els talls tenir en compte el tipus de vetes que té el tronc, ja que no amb tots els troncs podem aplicar els mateixos tipus de talls. Cal analitzar les vetes prèviament.

Tipus de talls

Tall Radial

Es realitza en paral·lel a l’eix longitudinal de la peça de fusta, paral·lel al radi de la fusta i de manera perpendicular als anells de creixement. A partir d´aquest tall s´obtenen peces de fusta de gra visible i gran brillantor, molt fortes i amb poca deformació.

Tall Paral·lel

Es tracta d’un tall senzill, aplicat de forma recta travessant la fusta d’inici a fi, solen presentar algunes deformacions però és el mètode de tall més comú i ràpid que existeix.

Peça Sencera

Com el seu nom indica, aquest sistema de tall consisteix a escurçar el tronc amb la serra realitzant talls perpendiculars entre si, resultat una peça final de secció quadrangular a la mida màxima del tronc. Els costaners es poden reutilitzar per obtenir peces més petites.

Especejament en creu

Ideal per obtenir peces d’estructura homogènia i poc propenses a l’alabeo. El duramen queda dins una fusta gruixuda que, alhora, es talla en dues peces, i de les seccions angulars s’obtenen taules de dimensions més petites.

Procediment Cantibay

Sistema perfecte quan el que es pretén és eliminar el cor del tronc, sobretot quan aquest estigui mort o lloat. També té lavantatge que proporciona taules molt amples amb un malbaratament mínim.

Fils paral·lels:

Sistema utilitzat sobretot en fustes econòmiques. S’ocasionen pèrdues de material, però donen taules d’igual amplada i netes d’escorça.

Per fils trobats

Es realitza donant talls de manera alternativa a cada quadrant del tronc de forma paral·lela a aquest. Presenta l’avantatge que les taules obtingudes són poc propenses a l’alabeo o deformacions.

Tipus de talls de fusta - Pallars Fustes

Deformacions de la fusta

Amb els anys la fusta es va deformant depenent del tipus, tall i ús. Segons el tall i les cures que se li apliquin podem evitar aquestes deformacions.
Aquestes deformacions es produeixen per la variació del contingut d’humitat, però si es realitzen controls es pot mesurar i acabar evitant-se.

El moment clau on es poden produir més deformacions és al moment just de tall, ja que és quan la fusta presenta més humitat. És en aquell moment quan hem d’aplicar les tècniques d’assecat correctes.

A Pallars Fustes coneixem al detall el nostre material, es per això que els nostres proyectes no tan sols son al gust estétic de que ens demana cada client, sino que oferim els millors materials. En cas de tenir algun dubte o consulta, et pots posar en contacte amb nosaltres, som especialistes en arquitectura amb fusta.

Per a més informació truqui al 872 029 065 o escrigui a comercial@pallarsfustes.com
Contacta

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us respondrem, més aviat.

Jardí amb paletsActivitats sostenibles amb fusta