La importància de l’educació ambiental

La importància de l’educació ambiental

La importància de l’educació ambiental és fonamental a l’actualitat, inclòs el medi ambient. L’Educació Ambiental imparteix coneixements sobre la situació actual i les perspectives futures de la natura, a més a mes, ensenya a les persones a explorar tots els problemes relacionats amb el medi ambient i a participar en formes intel·ligents de preservar-lo.

Diverses escoles han pres la iniciativa de proporcionar coneixements pràctics i teòrics sobre l’impacte de les activitats humanes a la naturalesa. Treuen als estudiants de les quatre parets d’una aula i els fan realitzar activitats com jardineria, regar les plantes, meditar en els parcs comunitaris, etc. L’educació és l’única manera de fer que les millors ments treballin de manera productiva.

Avui dia, el món natural està amenaçat. Diferents espècies de flora i fauna estan a la vora de l’extinció, l’aire que respirem, l’aigua que bevem, el menjar que mengem, tot està contaminat o té contaminants. A l’incloure els estudis ambientals com a assignatura a les escoles, així com a l’educació superior, es pot sensibilitzar les generacions futures i animar-les per trobar solucions i mètodes innovadors per tal de protegir la natura.

A continuació us deixem amb 5 raons per les quals hi ha la necessitat que l’educació ambiental s’integri en l’aprenentatge.

Consciència

Per donar qualsevol pas cap a la protecció del nostre entorn es necessita conscienciar a les persones i això només pot venir donat per l’estudi de temes relacionats amb els nostres ecosistemes.

Actualment, quins són els problemes amb els que s’enfronta el món? Quins són els components que constitueixen l’univers?

Quines són les diferents espècies de plantes i animals? Com podem assegurar la seva supervivència a llarg termini?

Què és la sostenibilitat i com es pot aconseguir? Per què hem d’evitar els plàstics? Per què és aconsellable reciclar els nostres residus?

Totes aquestes preguntes seran respostes només si aprenem sobre el medi ambient i apliquem aquest coneixement de manera pràctica.

Sostenibilitat

Una de les formes per assegurar-se que les necessitats de les generacions futures siguin satisfetes pels recursos de la terra seria que avui en dia es dugués a terme un consum sostenible d’aquests recursos. Amb l’elevat ritme actual de consum, els recursos naturals s’esgotaran massa ràpid per a que les generacions futures puguin sobreviure. El nostre ús irresponsable d’aquests recursos portarà a que les generacions futures suportin les conseqüències d’aquesta explotació. L’educació ambiental ajuda a les persones a entendre les repercussions causades per la sobreexplotació i a actuar en conseqüència.

Beneficis de la salut

Tant la salut física com la mental es veuen afectades per l’esgotament de l’entorn. En canvi, aquests poden florir si estem més en contacte amb la natura.

Un dels millors beneficis d’aquest tipus d’educació és que es porta a terme fora dels confins de l’aula. Els estudiants, que d’altra manera no haurien passat aquest temps a l’aire lliure, experimenten la serenitat i els poders curatius de la natura. De fet, el tractament per mitjans naturals s’anomena Eco-teràpia. Aquest, ajuda als pacients a recuperar-se de la depressió, cura les malalties del cor, manté la pressió arterial, ajuda a millorar la son, millora la vista, etc. No és un fet ocult que una persona que està més a prop de la natura probablement es mantingui més saludable.

Els llocs amb un entorn natural són els millors per a que els artistes creïn les seves obres mestres. La poesia, la pintura, les escultures, etc. son tots productes de la imaginació, inspirats en la naturalesa. Una cita de la pel·lícula de culte Dead Poets Society diu: “Medicina, dret, enginyeria, aquestes són les activitats nobles, necessàries per sostenir la vida, però la poesia, el romanç, l’amor, la bellesa, aquestes són les raons per les quals ens mantenim vius”.

Augmenta la consciència sobre les amenaces ambientals

Pot encoratjar la generació actual a canviar a opcions millors i més segures. Un sabria millor els simulacres de rescat per a les calamitats naturals, com utilitzar millor les seves verdures (poden fer el que cap medicina pot fer), etc. L’educació ambiental és un tema que li adverteix contra tot el que pot sortir malament.

Fonts d’energia renovables

L’educació ambiental fa que les persones entenguin la importància de les energies renovables. Les fonts d’energia no renovables com la gasolina, el dièsel, entre d’altres, són les principals fonts de contaminació de l’món. És important fomentar l’ús de fonts renovables com l’energia solar, l’energia eòlica, etc. L’educació ambiental, és imperatiu en la nostra lluita contra l’escalfament global.

Desde Pallars us volem conscienciar de la importància de l’educació ambiental.

Per a més informació truca’ns al 872.029.065 o escriu-nos a comercial@pallarsfustes.com

Contacta

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us respondrem, més aviat.