Com reciclar la fusta de forma correcta?

Com reciclar la fusta de forma correcta?

La fusta és un material noble i versàtil que s’utilitza molt en la construcció, ja que té molts avantatges, entre ells, què és biodegradable i un bon aïllant tèrmic. No obstant això, la producció i l’ús de la fusta també té un impacte ambiental significatiu pel qual el seu reciclatge és una tasca important per reduir l’impacte ecològic.

Tot i que sembla un material que no es recicla en grans quantitats, la realitat és totalment diferent. El reciclatge de la fusta contribueix a reduir la necessitat i la demanda de matèries primeres de primer ús i en conseqüència, evitar que es destini més quantitat de sòl a les plantacions i al talat d’arbres.

Reciclar la fusta pot ajudar a reduir la quantitat de residus als abocadors i estalviar tant energia com recursos naturals, a més és un dels reciclatges més nets i econòmics perquè la fusta no necessita cap tractament químic previ per ser reciclada. 

La fusta que pot ser reciclada prové principalment de la indústria, ja que les fàbriques són les que rebutgen més quantitats de palets de fusta, mobiliari, caixes, encenalls, serradures… però també hi ha una part que prové dels punts nets, on es rebutgen molts mobles de fusta trencats.

Com és aquest procés de reciclatge de la fusta?

Un cop arriba el camió a la planta de reciclatge amb tots els residus de fusta, el primer que es fa és un control de pes i de la procedència d’aquesta. Una vegada s’ha passat aquest control, es procedeix a la inspecció ocular en la qual es determinarà el grau de qualitat i el tipus de fusta que ha arribat a la planta.

Normalment, la fusta va barrejada amb altres residus, com poden ser plàstics, cartó o metalls, per la qual cosa s’hauran de separar i ser tractats de forma independent a la fusta.

Un cop s’han eliminat altres residus i la fusta s’ha classificat segons el tipus, es tritura per convertir-la en serradures  o encenalls. És un procés molt senzill que permet aconseguir un producte uniforme i net que s’utilitzarà per crear fusta nova que, posteriorment, podrà tornar a ser utilitzada. 

D’aquest procés tan senzill s’aconsegueix reciclar, aproximadament, el 85% del total de la fusta que arriba a les plantes de reciclatge. 

Què es fa amb la fusta reciclada?

Un cop la fusta està reciclada, es pot utilitzar de diferents formes:

  • Les serradures i encenalls que s’han aconseguit després de tot el procés de reciclatge, es barreja amb cola i resines, i se li dona forma de fusta. Aquesta nova fusta es tallarà en taulons perquè puguin fer-se servir tant en activitats industrials, com en la fabricació de mobles, entre molts altres usos. 
  • Una altra part de la fusta reciclada es fa servir per fabricar compostatge i per ser utilitzada a la ramaderia. 
  • La fusta que no s’ha pogut reciclar, es fa servir com a combustible per a la generació d’electricitat mitjançant plantes d’incineració.

A Pallars Fustes estem molt conscienciats amb el reciclatge i amb cuidar del nostre planeta, ja que creiem que és molt important donar-li una segona vida a tots aquells materials que encara es poden fer servir, i així reduir la desforestació i l’impacte mediambiental. 

Per a més informació truqueu a l’872.029.065 o escrigui a comercial@pallarsfustes.com
Contacta

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us respondrem, més aviat.

Calor i fusta