Aïllaments

Des de Pallars Fustes oferim productes i solucions per a les principals àrees d’aplicació per a edificis residencials i no residencials. La seguretat és un dels nostres pilars més importants, per això posem el nostre màxim esforç en cada detall. Aconseguir que qualsevol persona tingui una millor qualitat de vida a la seva llar, perquè gaudeix d’una temperatura agradable i perquè no està patint per diferents sorolls de veïns o que es generen al carrer, és l’objectiu dels nostres productes d’aïllament.
Quins tipus d’aïllaments utilitzem en les nostres obres i són més efectius?

FIBRES DE FUSTA

Què és la Fibra de Fusta?
És un aïllant compost per fibres de fusta natural processades, a les quals se’ls afegeix unes sals de bor per donar-li propietats ignífugues, insecticides i antifúngiques. Gamma de productes que destaquen per la seva qualitat, la seva economia i per ser respectuosos amb el medi ambient ja que en la producció la cura dels recursos naturals té prioritat absoluta. Les matèries primeres naturals no només contribueixen a una construcció duradora i segura sinó augmenten el benestar en l’habitatge. La matèria primera de tota la gamma és la fusta. Els aïllants permeten protegir les construccions contra la calor a l’estiu i reduir la temperatura dins dels habitatges. A el mateix temps que protegeixen contra la humitat i els sorolls. Contribueixen a reduir els sorolls aeris i d’impacte per oferir un ambient silenciós i confortable a l’habitatge.

Edificació Estàndard
Per als edificis estàndard proposem una gamma d’aïllament bàsica, centrat en el mercat de la construcció en general, adequat per a múltiples aplicacions, incloent façana, cobertes, façanes i sobre falsos sostres.

Edificació Tècnica
Per a l’àrea tècnica nostre objectiu és millorar l’eficiència energètica, la seguretat contra incendis i el rendiment acústic d’un edifici. Gamma tècnica d’aïllament per a múltiples aplicacions, com forjats, façanes, particions interiors, xemeneies i sobre sostre.

Gamma de Aïllament exterior
L’aïllament per a façanes aïllades per l’exterior, és una solució d’aïllament tèrmic, acústic i de protecció contra incendis per a la construcció de façanes tipus SATE, adequat tant en obra nova com en rehabilitació.

Climatització
Els aïllaments que treballem a Pallars fustes per a la climatització, milloren l’eficiència energètica, la seguretat contra incendis i el rendiment acústic en conductes de ventilació, equips de climatització, canonades, calderes, màquines, pantalles, silenciadors i conductes metàl·lics.

Foc
No serveix de res fer edificis sostenibles, si no tenim en compte la seguretat. El sistema que implementem d’aïllament, és extremadament resilient a el foc, és un material incombustible classificat A1, que millora la resistència a el foc dels elements constructius i limita el risc de propagació de foc, proporcionant aquests minuts extra essencials per fugir i realitzar les operacions de rescat.

AÏLLAMENT FLEXIBLE

Els panells flexibles són aïllants semirígids de fibra de fusta. Són compressibles, flexibles i s’adapten fàcilment a les formes de contorn més complexes. Posseeixen altes prestacions aïllants que confereixen a l’habitatge permeten la difusió de el vapor d’aigua, de manera que participen en la regulació de la humitat de l’edifici gràcies a les seves propietats higroscòpiques.
Aquests panells estan destinats a l’aïllament de sostres, parets i sòls. Per aprofitar a l’màxim les seves prestacions cal integrar-lo entre envans o enteixinats. Així es limita els intercanvis no controlats d’aire i vapor d’aigua.

Propietats

 • Composició: Fibra de fusta (95%), lligant de fibra de poliolefina (5%).
 • Adjuvant: Retardant de flama i antifúngic: fosfat d’amoni.
 • Densitat: 50 Kg / m3
 • Reacció a el foc: Euroclasse E segons EN 13501-1
 • Conductivitat tèrmica: 0,038 W / (m.K)
 • Factor de resistència a el vapor d’aigua: 2
 • Calor específica: 2100 J / (kg.K)
 • Resistivitat a el flux d’aire: > 5 (kPa.s) / m2
 • Codi de reciclatge (EAK): 030105/170201
 • Qualitat de l’aire interior: A +

Placa aïllant per emblanquinar
Panell aïllant suport de revestiment adaptat per a l’aïllament tèrmic per l’exterior. Panell hidròfug, obert a la difusió de el vapor d’aigua en construccions sostenibles. Posseeix altes prestacions aïllants, tant a l’estiu com a l’hivern. Sistema constructiu amb una resistència a el foc provada fins a 90 min.

Panell resistent tèrmic acústic
Panell base per a parquet flotant, protegeix contra la pluja i el vent; posseeix capa antivibracions i capa d’aïllament a soroll d’impacte. S’obté mitjançant afeltrat i assecat de les fibres de fusta resinosa i s’impregna a el 10% amb asfalt sec durant la fabricació. Permet la difusió de el vapor d’aigua. Senzilla aplicació.

Panell de suport per a sòls
Aïllament acústic a força de fibra de fusta estable i sostenible, (contra sorolls d’impacte) sota parquets massissos o flotants, fins a 19 dB. Alta resistència a la compressió: fins a 15 to / m2. Obert a la difusió de el vapor d’aigua. Compensa les diferències de nivell d’un màxim de 3 mm. Compatible amb la calefacció radiant.

Panell hidrofug curta vent
Panell aïllant encadellat, que redueix els ponts tèrmics, amb protecció contra la pluja i el vent per a cobertes i murs. Alta resistència a la compressió. Garanteix protecció provisional contra la humitat de 6 setmanes. Panell hidròfug tradicional, d’acord DTU 31.2

XPS AÏLLANT POLIESTIRÈ

El poliestirè extruït (XPS) és una escuma rígida, de caràcter termoplàstic, formada per milions de cel·les amb una estructura cel·lular totalment tancada i molt homogènia; el que confereix a que tingui elevades prestacions tècniques i aporti notables beneficis als elements constructius als quals s’incorpora. És el material ideal per a cobertes, terres i sota fonamentació. És únic en la combinació d’alt aïllament tèrmic per la seva estructura cel·lular donant lloc a valors de conductivitat tèrmica molt baixos; i té una excepcional resistència a la compressió, excel·lent resistència mecànica i mínima fluència en compressió, pràcticament no es deforma quan suporta càrregues de forma permanent. La seva estructura de cel·les fa que l’absorció d’aigua sigui pràcticament nul·la, a més de ser un material que ofereix un millor comportament davant la helacidad.

Propietats tècniques

 • Resistència tèrmica: des de -50ºC a + 75ºC
 • Resistència a la compressió: 300 kPa
 • Estabilitat dimensional (70ºC i 90%): <5%
 • Deformació sota càrrega i temperatura:
 • Fluència compressió (2% 50 anys): 125 kPa
 • Absorció immersió total:Resistència gel – desgel: FTCI1

LLANA DE ROCA AÏLLANT

La llana de roca és un aïllament mineral que es forma a partir de dues matèries primeres: les roques basàltiques (d’origen volcànic) i el mineral coc (carbó). Aquests dos minerals es fonen a alta temperatura i una vegada estan en estat líquid es esfilagarsen en forma de fibres. Parlar de llana de roca és parlar de seguretat contra el foc. Característica principal és la seva incombustibilitat; a més de ser un excel·lent aïllant acústic, tèrmic i no absorbir aigua, ja que és un material hidrofòbic.

PANELLS SANDVITX

Què és i per a què serveix el panell sandvitx?
Els panells sandvitx són utilitzats majorment per a tancaments de cobertes per sostres i façanes. Es tracta d’un producte ideal per a la impermeabilització de cobertes i funcionen com aïllants tèrmics i acústics. Pot ser compost de diferents materials i poliuretà que és utilitzat habitualment en el sector industrial, residencial i de la construcció.

 

El sistema d’aïllament continu permet crear cobertes més estables i homogènies, a el poder acoblar lascuatro cares dels panells. Aquest sistema elimina l’aparició de ponts tèrmics, facilita la instal·lació dels panells i garanteix l’aïllament continu.
Aquests panells estan compostos en la seva capa decorativa amb una amplíssima gamma d’acabats en contacte amb l’estructura portant, un nucli aïllant continu de poliestirè extruït machi-hembrado a 4 cares i per un tauler hidròfug a la cara superior de l’forjat.

PANELL SANDVITX METÀL·LIC

El panell sandvitx metàl·lic és una solució eficaç per millorar el confort interior i d’alta eficiència per a aïllar-lo dels efectes de la radiació solar i el fred amb un sistema de muntatge fàcil i senzill. Trobem el Panell Sandwich imitació Teula compost per dues xapes metàl·liques i un d’escuma aïllant de poliuretà. El panell és auto portant, s’utilitzen en cobertes amb un pendent mínim de el 7% i pot anar sobre estructura portant d’acer, formigó o fusta. El perfilat de la xapa exterior s’assembla a la forma de la clàssica teula, donant a el panell un aspecte agradable i imitant d’una manera molt realista la teula tradicional I el Panell per Cobertes amb tipus d’unió amb una rematada que tapa la juntes i tapa els cargols. Aquest tipus de panell està indicat per a tot tipus de cobertes, però especialment per a cobertes amb poc pendent. Té una greca central que li aporta resistència. Format per dues xapes, una exterior i una altra interior llisa amb un perfilat. L’escuma del seu interior és de poliuretà amb una densitat de 40 kg / m / 3.

PANELL SANDVITX POLICARBONAT

La placa de policarbonat cel·lular translúcid conegut com lluerna és el panell o placa transparent que té com el seu principal objectiu il·luminar qualsevol tipus d’estada deixant passar els raigs de llum natural en diferents nivells. Està especialment dissenyada per a coberta industrial, permetent realitzar envidraments resistents a l’impacte, lleugers, amb un bon aïllament tèrmic i una excepcional transmissió de llum i complint amb les normatives a el foc actuals. Si bé el policarbonat cel·lular no té un gran aïllament pel material amb què està fet, si es fabrica amb un gruix de 30 o 40mm i disposa d’unes cel·les en forma rectangular o hexagonal que formen càmeres d’aire intermèdies augmentant l’aïllament de l’policarbonat i evitant la pèrdua de fred o calor segons l’època de l’any.
Per a més informació truca’ns al 872 029 065
o escriu-nos a comercial@pallarsfustes.com
Contacta

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us respondrem, més aviat.