Com triar la fusta correcta per a una contrucció energèticament eficient

En la cerca de solucions sostenibles i eficients en la construcció, la selecció de materials juga un paper fonamental

En la cerca de solucions sostenibles i eficients en la construcció, la selecció de materials juga un paper fonamental. Entre aquests materials, la fusta destaca com una de les millors opcions, gràcies a la seva versatilitat i per ser respectuosa amb el medi ambient. No obstant això, no totes les fustes són iguals en termes d’eficiència energètica. En aquest article, estudiarem les característiques de cada tipus de fusta i com triar la correcta per a una construcció que optimitzi al màxim el consum d’energia i redueixi el seu impacte ambiental.

Importància de l’Eficiència Energètica en la Construcció

Les edificacions consumeixen una quantitat significativa d’energia, ja sigui per a subministrar la calefacció, refrigeració, il·luminació o altres fins. Reduir aquest consum no només contribueix a reduir els costos operatius a llarg termini, sinó que també ajuda positivament en el canvi climàtic, gràcies a la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que comporta.

Importància de l’Eficiència Energètica en la Construcció

Les edificacions consumeixen una quantitat significativa d’energia, ja sigui per a subministrar la calefacció, refrigeració, il·luminació o altres fins. Reduir aquest consum no només contribueix a reduir els costos operatius a llarg termini, sinó que també ajuda positivament en el canvi climàtic, gràcies a la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que comporta.

Característiques de la Fusta Energèticament Eficient

Origen Sostenible:

La fusta prové de recursos renovables, però no totes elles tenen un origen sostenible. Això ve determinat per la gestió responsable que es realitza dels boscos, la reforestació i la certificació per part d’organitzacions reconegudes com el Forest Stewardship Council (FSC) o el Programa per al Reconeixement de Certificació Forestal (PEFC).

Per aquest motiu, és important conèixer l’origen de la fusta triada per a la nostra construcció. L’eficiència de la nostra construcció amb fusta ve determinada des de l’inici del projecte, iniciant-se amb l’elecció del material. 

Aïllament Tèrmic:

Algunes fustes tenen millors propietats d’aïllament tèrmic que unes altres. L’aïllament de la fusta es mesura a través del coeficient de conductivitat tèrmica, sent aquesta una mesura important a considerar a l’hora de seleccionar el tipus de fusta que triarem per a la nostra construcció. 

Les fustes amb baixa conductivitat tèrmica proporcionaran un millor aïllament, ajudant a mantenir la temperatura interior constant i reduint la necessitat de calefacció o refrigeració.

Durabilitat

Una fusta duradora requereix de menys manteniment al llarg del temps, la qual cosa redueix la necessitat d’utilitzar recursos addicionals. La durabilitat està influenciada per factors com l’espècie de fusta, el tractament preservatiu i les condicions ambientals.

Baixa Petjada de Carboni:

La producció i transport de la fusta poden generar emissions de carboni. Per això, la millor opció és la d’optar per fustes locals i minimitzar el processament addicional. Això ajuda a reduir notablement la petjada de carboni. A més, un altre punt positiu de la fusta, és que aquesta actua com un magatzem de carboni, ja que reté el carboni absorbit durant el seu creixement.

Tipus de Fusta per a una Construcció Energèticament Eficient
  • Pi: El pi és una de les opcions més comunes i econòmiques a l’hora de realitzar projectes amb fusta. Aquesta té propietats d’aïllament acceptables i és fàcil de treballar. No obstant això, la seva durabilitat pot ser un problema en unes certes condicions climàtiques.
  • Avet Douglas: La fusta de l’avet Douglas, amb una major densitat que el pi, ofereix un millor aïllament tèrmic i una major resistència a la intempèrie. És una opció popular per a construccions amb fusta que requereixin major durabilitat.
  • Cedre Vermell Occidental: La fusta de cedre és coneguda per la seva resistència a la putrefacció i als insectes, la qual cosa ho converteix en una excel·lent opció per a aplicacions exteriors, com a revestiments o terrasses.
  • Roure Blanc: Encara que aquest tipus de fusta és més costosa, el roure blanc és extremadament durador i resistent. És una excel·lent opció per a aplicacions estructurals on la longevitat és fonamental.
  • Teix: El teix és una fusta densa i duradora amb excel·lents propietats d’aïllament. Encara que menys comú, és una opció interessant per a projectes que busquen maximitzar l’eficiència energètica.
Consideracions Addicionals

Existeixen altres factors, a més dels comentats anteriorment, que ajuden a determinar quin tipus de fusta serà seleccionada per a la realització d’un projecte amb fusta. Entre elles destaquen els tractaments preservatius, les certificacions de les quals disposa cada fusta i el seu disseny. 

Els tractaments preservatius s’apliquen de manera addicional a la fusta per a augmentar la seva durabilitat i resistència a la humitat i als insectes. No totes les fustes requereixen d’aquest tractament, per això és important la valoració d’un professional i que aquest adapti les propietats de la fusta al projecte que es realitzarà. A més, sempre s’ha d’optar per triar tractaments que siguin respectuosos amb el medi ambient i assegurances per a la salut.

Un altre aspecte a tenir en compte són les certificacions amb les quals compta la fusta amb la qual anem a treballar. Buscar fustes certificades per organitzacions reconegudes garanteix que provingui de fonts sostenibles i gestionades de manera responsable.

D’altra banda, per a seleccionar la fusta adequada, s’ha de tenir en compte el disseny de la construcció, ja que aquest també juga un paper crucial en l’eficiència energètica. Estratègies com l’orientació solar, el disseny passiu i l’ús de materials complementaris poden maximitzar el rendiment energètic de l’estructura.

En conclusió, la selecció de la fusta adequada és essencial per a una construcció energèticament eficient. Considerar factors com l’origen sostenible, les propietats d’aïllament, la durabilitat i la petjada de carboni pot ajudar a prendre decisions informades que beneficiïn tant al medi ambient com al rendiment a llarg termini de la construcció.

Descobreix més sobre les nostres solucions en arquitectura amb fusta i construcció a la nostra web!

Per a més informació truqueu a l’872.029.065 o escrigui a comercial@pallarsfustes.com
Contacta

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us respondrem, més aviat.