Àrea Tècnica

Pallars està format per un equip tècnic i humà especialitzat per cada necessitat. Utilitzem tant el càlcul estructural com el mesurament, la construcció, tractaments, etc.
ASSESSORIA TÈCNICA

En Pallars Fustes disposem d’un gran equip de professionals que integren, enginyers calculistes, arquitectes tècnics i enginyers industrials que donen a tots els nostres projectes vida. Totes les nostres construccions segueixen la normativa vigent CTE, sempre treballem amb productes certificats CE i la nostra prioritat sempre ha estat treballar amb productes altament sostenibles. Portem més de 22 anys treballant la fusta, aportant solucions i millorant la vida dels nostres clients, treballant en profunditat la àrea tècnica de la fusta, el càlcul estructural és una altra de les nostres passions, la versatilitat d’opcions en aquest material tan noble, aporta solucions i tipologies estructurals per poder donar als nostres projectes una gran solidesa en les nostres construccions.

Els nostres orígens es remunten a una empresa primària de serrat de fusta al Pallars, els nostres avis ja treballaven la fusta, els nostres pares van incorporar la transformació industrial secundària, i nosaltres els fills hem continuat amb aquesta tradició familiar integrant la fusta i l’edificació en un producte integral de gran bellesa. Estem a l’avantguarda dels nous sistemes de construcció en fusta, la nostra experiència en milers de projectes fa que no tinguem límits en la construcció amb tota classe de fusta i puguem aportar tota la nostra experiència per treballar les teves idees i funcionalitats en l’espai que requereixis construir o modelar, compta amb nosaltres.

Disposem d’assessorament per a construcció passiva i sostenible. Hem construït una gran varietat de llars amb estàndards passius i amb innombrables protocols per millorar la confortabilitat i habitabilitat a les llars. Aportem solucions diferenciadores que donen a les nostres construccions una millora substancial en conjunt de el projecte amb fusta.

Som conscients de la relació de la vida a les cases, la fusta en el medi natural, com a producte de construcció clarament sostenible, per poder ser més respectuosos amb el planeta, fent de les nostres estructures i construccions, referents a nivell regional. Sempre respectant, el medi natural i tenint en compte la part estètica, arquitectònica i ecològica.

CÀLCUL ESTRUCTURAL

El nostre equip de Pallars Fustes compta amb enginyers calculistes de gran experiència que aporten tot el conjunt de solucions a cada projecte. Conjuntament amb programes de disseny real en tres dimensions per arribar al mil·limètric detall en cada estructura tècnica de fusta, podem definir amb tota exactitud tots els detalls del conjunt tant en cobertes tècniques de fusta com en estructures complexes de CLT. Sempre calculem amb normativa vigent CTE, tant elements separats, conjunts d’elements, pòrtics, bigues de grans llums, forjats mixtos fusta-formigó, estructures en fusta contralaminada (CLT), estructura d’entramat lleuger i estructures d’entramat pesat.

Un cop definides les solucions a grans trets, passem a la solució i càlcul d’elements a petita escala: unions de bigues, unions metàl·liques, unions mixtes, subjeccions i conjunts de detalls. També podem calcular els elements d’estructura d’altres materials com formigó, metall i vidre per aconseguir un conjunt de solució perfecta i millorant els seus punts més complexos.

La nostra experiència en infinitat de projectes sobre fusta ajuda a disposar d’un gran nombre de solucions per a cada cas concret. Som especialistes en treballs complexos i d’alta dificultat, treballant amb sistemes innovadors de solucions i aportant millores contínues a tots els conjunts estructurals. Som especialistes en cobertes tècniques de fusta i en tot tipus de muntatges en CLT.

Treballem amb la direcció facultativa, assessorant, dissenyant a gust de la propietat amb un ampli coneixement tècnic en tot el referent a estructures de fusta, per aconseguir el que el client volia, millorant encara més les seves expectatives i aconseguint estructures tant perfectes en càlcul, com perfectes en visió estètica. Un conjunt útil per assolir projectes ràpids, precisos i harmoniosos amb el medi.

MEDICIÓ REAL

Pallars Fustes disposa dels sistemes més complets per al mesurament real d’obra i el seu posterior treball en programes de disseny i càlcul i producció en fusta. Som de l’opinió que per tenir èxit en cada projecte necessitem ser perfeccionistes en tots els detalls, per tant, hem incorporat estacions topogràfiques per a un mesurament mil·limètric del conjunt d’obra.

Una vegada que el nostre conjunt de base d’ancoratge està a punt, els nostres tècnics es personen a l’obra conjuntament amb la direcció d’obra, per a poder comprovar mesuraments, prendre noves mesures i trobar solucions a tots els punts complicats de el projecte. Aquest mesurament perfecte ens dóna tota la informació per elaborar un dibuix en tres dimensions real, perfectament calculat, amb un sistema d’unió adequat a cada projecte i amb una exactitud mil·limètrica per aconseguir una posada en obra completament prefabricada i ràpida.

MECANITZATS AMB CNC

Un cop el conjunt del projecte està en llum verda, revisats plànols de fabricació i acordades totes les solucions amb propietat i tècnics de construcció, passem al vessant de la fabricació.

El nostre sistema CAD-CAM, mitjançant CADWORK (www.cadwork.es), ens permet realitzar un prefabricat de tots els elements d’obra, incorporant tot el conjunt de mecanitzacions que admet la fusta: trepants, entalles, mitges fustes, raigs júpiter, cues de milà, ranures, bisellats, talls, capçals de bigues etc.

Cada biga, panell i conjunt d’estructura té un nombre de producció, que alhora, ens diu la seva col·locació dins d’obra. Les màquines de CNC es tallen a la desena de mil·límetre cada peça, ens posen els números i preparem el gran “Mecano” per a posterior muntatge.

Treballem amb les màquines més modernes de mercat, màquines de CNC de 5 eixos de grans produccions per bigues de fusta, per a panells de CLT i també pantògrafs per bigues de longitud màxima 36m. Realitzem un control precís de tots els mecanitzats, ens calen tots els detalls perquè la fabricació sigui exacta i la posada en obra perfecte.

També tenim en compte els nostres marges d’optimització de material, treballem en marges estrets per aconseguir una construcció encara més sostenible.

TRACTAMENTS

Donem als nostres productes el tractament més adequat per a cada tipus de fusta i segons la normativa vigent. A més oferim tractaments d’immersió fungicida-insecticida risc II i tractaments autoclau incolor, verd i marró amb classe de risc III i IV.

ACABATS EN COLOR

D’acord amb la necessitat dels nostres clients escollim el color més adequat que correspon a la necessitat de al moment. Tenim un gran ventall d’acabats tant en color com en textura. Així aconseguim crear espais més acollidors, de disseny, moderns i de tota mena. Podeu passar a veure el nostre showroom.

MANTENIMENT I REPARACIÓ

Realitzem reparacions d’elements estructurals i decoratius en fusta de tot tipus i forma. Utilitzem pròtesis o resines de diversos components. Per a un bon manteniment apliquem tractaments preventius i curatius dels elements danyats. Els nostres pèrits fan un estudi exhaustiu i valoren el projecte a rehabilitar.

COL·LOCACIÓ

La logística i col·locació és un dels nostres punts forts i una de les claus en la resolució d’una construcció prefabricada en fusta.

La nostra empresa disposa d’un equip especialitzat, amb gran experiència en la col·locació d’estructures de fusta, que realitzen la posada en obra amb exactitud, tal com els plànols de muntatge descriuen, després d’un correcte càlcul estructural. La seva destresa és comprensible per la seva habilitat i rapidesa de col·locació. Disposen de la maquinària més moderna, per solucionar amb exactitud tots els treballs amb seguretat, precisió i pulcritud. Som conscients de les velocitats de muntatges a les nostres construccions i per tant, es veuen reforçades per un conjunt de logística i elevació pertinent.

Disposem dels conjunts de vehicles, vehicles rígids i vehicles especials per a transportar tots els materials fins obra. Fem la coordinació de maquinària per a l’elevació i verifiquem tots els requisits per a una correcta i segura posada en obra. Treballem amb Auto Grues, o Grues autopropulsades depenent de les necessitats.

Conjuntament, per als treballs verticals també comptem amb el conjunt d’elevació perquè els nostres equips treballin amb la màxima seguretat i aconsegueixin muntatges en temps curts ajustant-se a temps i dates de lliuraments previstes.

Per a l’aplicació d’altres materials no fustes, també disposem de persones expertes en els seus propis camps, que coordinem i controlem tot el conjunt per aconseguir l’objectiu de qualitat i data plantejats.

Contacta

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us respondrem, més aviat.