Sede Cunipic

La façana ha estat fabricada amb fusta d’Alerce (làrix europeu). La fusta de coníferes utilitzada és molt dura i està impregnada de resina, pel que la fa resistent a la intempèrie i immune als insectes. L’ús d’aquest material ha servit per evitar l’ús de protectors de fusta, minimitzant el manteniment i permetent el procés d’envelliment natural del material.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt