Parc La Cuirassa

Creació  d’un espai multicultural, bonic i amb grans vistes a la ciutat de Lleida. Fins i tot s’han col·locat vinils on s’explica la història dels diferents barris de la zona. Això farà més fàcil la visita de turistes i esperem que d’excursions escolars també. Més info al nostre blog

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt