Casa Serveis Forestals

Casa fabricada íntegrament amb panels modulars. D’aquesta manera, un cop acabada la producció dels diferents mòduls, hem pogut transportar totes les parts i acoblar-les sense problema al lloc on van ubicades. Es tracta d’una casa forestal en la que tant la instal·lació elèctrica, com la instal·lació de fontaneria i els altres components interns i externs, s’han prefabricat i integrat al mateix temps que es construeix tota la sèrie de parts i panells que conformen la casa.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt