Audi a Baqueira Beret

Procés de muntatge i acabat final de la Casa Audi ubicada a Baqueira Beret on ens vam trobar amb dificultats meteorològiques i orogràfiques. Gràcies a un bon equip i una planificació minuciosa podem realitzar sense gaire dificultat. Finalment, vam aconseguir un bon final de projecte.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt