Loading...
ÀREA TÈCNICA 2017-06-06T07:30:49+00:00

Disposem d’un equip tècnic i humà especialitzat per a cada necessitat, ja sigui càlcul estructural, mesurament al mateix punt de construcció, tractaments, et… Aquí trobaràs el detall de cadascuna de les nostres especialitzats a un entorn més tècnic

2017-06-06T07:38:13+00:00

TRACTAMENTS

Donem als nostres productes de fusta el tractament adequat pel tipus de servei que ens demana la normativa vigent. Podem oferir tractaments inmersió fungicida-insecticida risc II, tractaments autoclau incolor, verd i marró amb Classe de risc III i IV

2017-04-10T09:38:52+00:00

ACABATS EN COLOR

Donem als nostres elements de fusta el color més adient a la decoració corresponent, oferint un producte de qualitat amb un gran ventall de colors.

2017-06-06T07:35:05+00:00

COL.LOCACIÓ

Disposem d’un equip humà i d’elevació adient a cada tipus de projecte per efectuar els muntatges.

2017-04-10T09:41:33+00:00

MANTENIMENT I REPARACIÓ

Som especialistes en la reparació d’elements estructurals i decoratius de fusta mitjançant protesis o resines de varios components i en la posterior aplicació de tractaments preventius i curatius a cor o superficials dels elements malmesos. Els nostres pèrits poden realitzar una valoració d’un conjunt a rehabilitar. Disposem d’uns mitjans humans i d’elevació adients a cada tipus de projecte per efectuar els muntatges.

PER MÉS INFORMACIÓ 973 620 902 o comercial@pallarsfustes.com

ALGUNS PROJECTES REALITZATS

MARQUES